Zoom HTML5 Template by templatemo.com Product Services About Contact Company Intro Testimonials

Organisation

Vi erbjuder er tjänster inom organisationsutveckling och ledarskap. Behöver ni tydligare beslutsvägar? Hantera en konflikt på arbetet? Känner du att just du vill ha verktygen att motivera din personal lite extra?

Vi kan hjälpa dig! Efter en analys kan vi ge förslag på hur du skall gå tillväga för att lösa problemen eller få en ännu bättre organisation att styra över. Genom samarbetspartners och kontakter kan vi också hjälpa till med teambuilding som hjälper dig att skapa ett sammansvetsat team.

Ekonomi

Behöver du ett bollplank i ekonomin? Vi hjälper dig med dina ekonomiska spörsmål, alltifrån affärsplan till ekonomistyrning och förvaltning.

Vi är också en firma av få i Sverige som erbjuder det som kallas för personalekonomisk kalkylering. Metoden går ut på att se personalen inte enbart som en kostnad, utan även som en tillgång, likt en maskinpark. Du gör förmodligen redan stora investeringar på din maskinpark, det krävs underhåll, service och uppgraderingar för att maskinerna skall hålla länge och prestera maximalt. När gjorde du samma investering i din personal senast? Genom vedertagna kalkyler kan vi räkna på lönsamheten i dina personalinvsteringar. Sanningen är att det lönar sig att satsa på sin personal, nyrekryteringar, sjukskrivningar och annat är mycket kostsamt. Genom att behålla personalen längre, hålla alla friska och ge personalen rätt verktyg kan du spara stora pengar. Hör av dig till oss, så berättar vi mer. Vi föreläser också inom området personalutveckling på begäran (minst 5 deltagare).

Personal

Vi erbjuder dig ett antal tjänster inom personal. Vi kan också räkna på personalutveckling, se fliken "ekonomi" för mer information.

Vi kan erbjuda arbetsmiljö- och jämställdhetsplaner, detta är många företag skyldiga enligt lag att upprätta och det kan bli vite om Arbetsmiljöverket knackar på. Vi erbjuder också som tillägg ett diplom/certifikat till den som skaffat sig en arbetsmiljö- och/eller jämställdhetsplan hos oss, som visar både kunder och potentiella anställda att ni bryr er om personalen, arbetsmiljön och jämställdhet.

Vi kan också, som en av få firmor i Sverige, erbjuda så kallade Hälsobokslut. Vi kallar det hellre för en hälsoinventering hos personalen där vi ser hur personalen mår och upptäcker tidigt riskfaktorer i verksamheten, vilket kan hjälpa till att minska sjukskrivningar och i värsta fall dödsfall i förtid. Stress är ett av våra vanligaste arbetsmiljöproblem idag. Genom att hitta och eleminera stresskällor kan du få en mer välmående personal, som därmed också presterar bättre och är mer lojala. Vi erbjuder också medarbetarenkäter, personalintervjuer och teambuldingakriviteter genom vårt kontaktnät.

Vi tillhandahåller också föreläsningar om stress och utbrändhet (minst 5 deltagare).

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mejl så återkommer vi.

OBS! PGA tekniska problem, använd ej formuläret. Mejla istället info@kungskonsult.se

Kungälv, Sweden

Om oss

Kungskonsult finns, som namnet antyder, i Kungälv. Verksamheten bedrivs av Richard Andréasson som har bakgrund som egenföretagare, projektledare, organisationsutvecklare och ekonomichef. Han är i grunden företagsekonom med organisationsteoretisk inrikting.

Vi erbjuder våra tjänster inom hela Sverige och vi erbjuder också föreläsningar inom dels personalutveckling och lönsamhet, men även stresshantering och utbrändhet. Utbrändhetsföreläsningen bygger på personliga erdarenheter av att arbeta för mycket och ger indikationer på hur man som arbetsgivare kan motverka utbrändhet och vilka tecken man som anställd bör hålla utkik efter innan det är försent.

Varje företag är unikt och kräver sina unika lösningar. Hör därför av dig så vi kan diskutera vad vi kan göra för just dig och ditt företag. Tillsammans utarbetar vi en kostnadsfri offert.

Vår filosofi

Personalen kostar pengar, det säger alla. Men det är inte bara en kostnad, enligt vår uppfattning. Vad vore ett företag utan personalen som utförde själva arbetet? Inte mycket. När det kommer till en maskinpark har man ganska klara underhållsplaner, man uppdaterar gärna komponenter och man utvecklar gärna styrsystemet för att få maskinen att prestera ännu bättre. Säg den som har samma förhållande till sin personal...

Personalen är nästan alltid den enskilt största kostnadsposten i ett företag. Därför är det förbluffande och förvånande att man inte ser till att utnyttja denna dyra resurs effektivt. Med utnyttja menar vi inte att få folk att springa fortare, vi menar att man bör underhålla, uppdatera och utveckla sin personalpark på samma sätt som man gör med maskinparken. Människor som mår bra presterar bättre än människor som mår dåligt. Detta kan vi också visa i siffror som den mest inbitne ekonom förstår.

Det råder en trend i samhället nu där stress och utbrändhet håller på att bli ett folkhälsoproblem. Vi tror inte att det måste vara så. Företagen måste gå bättre och bättre hela tiden, det är tillväxt. Men det finns andra sätt än att låta personalen springa fortare och fortare. Genom effketivitet, god arbetsmiljö, en stabil och långsiktig ekonomi, trivsel och positivt ledarskap kan man åstadkomma mycket mer än genom att dra fram piskan. Vi vill hjälpa er nå nya, oanade höjder i er lönsamhet genom att visa er hur ni utnyttjar det ni redan har så bra som möjligt. Hur ni behåller er personal. Vågar du gissa på hur mycket en nyrekrytering kostar?